Södra Staden Uppsala utökar till nio nummer under 2019

ettor_ss
Efter första utgivningsåret 2018 och fyra nummer av gratistidningen Södra Staden Uppsala kommer nu tidningen att öka på utgivningstakten. Under 2019 kommer Södra Staden att ges ut vid nio tillfällen.
– Nu blir vi ett månadsmagasin med ett litet uppehåll under sommaren, säger Patrik Törner på Rullgrus Media som ger ut tidningen.

Tanken med Södra Staden är att ge läsarna superlokala nyheter som tar upp ämnen och händelser i läsarens direkta närhet.
– Vi vet att man som läsare är mer intresserad av att läsa om sådant som ligger nära geografiskt. Närhetsprincipen gäller ju även i Uppsala, bor du i ett visst område av staden är du mer intresserad av att ta del av nyheter om just ditt område, säger Patrik Törner.

Södra Staden är inte bara till för de boende i området utan även företagare, organisationer och föreningar har nytta av tidningen.
– Bedriver du en näringsverksamhet där de flesta av dina potentiella kunder finns i din geografiska närhet är Södra Staden en jättebra kanal för att nå dessa. Du behöver inte betala för att komma ut i områden där det ändå inte bor några potentiella kunder och samtidigt är innehållet i tidningen runt din annons intressant och relevant för dina kunder, säger Patrik Törner.

Första numret av Södra Staden 2019 kommer ut 23 februari. Tidningen delas ut till alla hushåll i Gottsunda, Valsätra, Sunnersta, Norby, Rosendal, Ulleråker, Ultuna, Eriksberg och Vårdsätra.