logga_norra

Norra Staden är ett gratismagasin med fullt fokus på superlokala nyheter och reportage. I utdelningsområdet som består av stadsdelarna Löten, Gränby, Sala Backe, Nyby, Årsta, Slavsta, Gamla Uppsala, Lindbacken, Svartbäcken, Tuna Backar och Bärby Hage,  bor 50 000 personer i 26 500 hushåll. Här går utvecklingen verkligen framåt, bostäder byggs, handelsområden utvecklas och det finns en stark framtidstro.

I Norra Staden får läsarna chansen att ta del av nyheter som sker i deras direkta närhet, ju närmare individen vi kommer desto intressantare
blir det. Magasinet ska inspirera och engagera läsaren till att ta del av allt som erbjuds i deras närområde. Konsumentundersökningar om våra medievanor visar att det bästa sättet att nå fram med sin marknadsföring är i gratismagasin. Då är läsaren som mest mottaglig för erbjudanden och tips. Är dessa dessutom i läsarens/konsumentens direkta närhet höjs värdet ytterligare. I tidningen Norra Staden är annonserna något som våra läsare uppskattar.

norrastaden

Utgivningsplan 2019
Norra Staden Nr 1:
23 februari (materialdag 15 februari)
Norra Staden Nr 2: 18 maj (materialdag 10 maj)
Norra Staden Nr 3: 21 september (materialdag 13 september)
Norra Staden Nr 4: 30 november (materialdag 22 november)


Läs tidigare utgivna nummer av Norra Staden

Norra Staden #2 2019
Norra Staden #1 2019


Kontakt
Vill du veta mer om annonsering i Norra Staden, kontakta:
Patrik Törner (patrik@rullgrusmedia.se) 070-574 67 43
Johan Lindberg (johan@rullgrusmedia.se) 070-429 98 31