logga_sodra

Södra Staden är ett gratismagasin med fullt fokus på superlokala nyheter och reportage. I utdelningsområdet som består av stadsdelarna, Sunnersta, Norby, Rosendal, Ulleråker, Ultuna, Eriksberg, Vårdsätra, Gottsunda, Valsätra, Ekeby och Kungsgärdet bor 42 000 personer i 18 500 hushåll. Här går utvecklingen verkligen spikrakt uppåt, bostäder byggs, handelsområden utvecklas och det finns en stark framtidstro.

I Södra Staden får läsarna chansen att ta del av nyheter som sker i deras direkta närhet, ju närmare individen vi kommer desto intressantare
blir det. Magasinet ska inspirera och engagera läsaren till att ta del av allt som erbjuds i deras närområde. Konsumentundersökningar om våra medievanor visar att det bästa sättet att nå fram med sin marknadsföring är i gratismagasin. Då är läsaren som mest mottaglig för erbjudanden och tips. Är dessa dessutom i läsarens/konsumentens direkta närhet höjs värdet ytterligare. I tidningen Södra Staden är annonserna något som våra läsare uppskattar.

Följ Södra Staden på facebook och instagram!

ettor_ss

Utgivningsplan 2019
Södra Staden Nr 1:
23 februari (materialdag 15 februari)
Södra Staden Nr 2: 23 mars (materialdag 15 mars)
Södra Staden Nr 3: 13 april (materialdag 5 april)
Södra Staden Nr 4: 18 maj (materialdag 10 maj)
Södra Staden Nr 5: 31 augusti (materialdag 23 augusti)
Södra Staden Nr 6: 21 september (materialdag 13 september)
Södra Staden Nr 7: 19 oktober (materialdag 11 oktober)
Södra Staden Nr 8: 30 november (materialdag 22 november)


Läs tidigare utgivna nummer av Södra Staden

Södra Staden #4 2019
Södra Staden #3 2019

Södra Staden #2 2019

Södra Staden #1 2019

Södra Staden #4 2018
Södra Staden #3 2018
Södra Staden #2 2018
Södra Staden #1 2018


Kontakt
Vill du veta mer om annonsering i Södra Staden, kontakta:
Patrik Törner (patrik@rullgrusmedia.se) 070-574 67 43
Johan Lindberg (johan@rullgrusmedia.se) 070-429 98 31